Logo

Symposia (BVIKM)

GEPLANDE SYMPOSIA

7 en 8 november2022 (Brugge): BVIKM-SBIMC symposium insamenwerking met de NVMM (Nederlandsevereniging voor MedischeMicrobiologie) en de NVII (Nederlandse Vereniging vanInternist-Infectiologen): "Changes in a borderless world".

 

VOORBIJE SYMPOSIA

 

GEPLANDE LESSENREEKSEN

Cours Interuniversitaire en Infectiologie et Microbiologie Clinique 2021 - 2023 [start op 7 oktober 2021, gemeenschappelijke organisatie van de ULB ("Université Libre de Bruxelles"), de UCL (" Université Catholique de Louvain") en de ULg ("Université de Liège")].

 

Interuniversitair Getuigschrift Klinische Infectiologie en Medische Microbiologie  [september 2021 tot mei 2022, gemeenschappelijke organisatie van de VUB (Vrije Universiteit Brussel), de KUL (Katholieke Universiteit Leuven), de UGent (Universiteit Gent), de UA (Universiteit Antwerpen), het Jessaziekenhuis (Hasselt) en het ITG (Instituut Tropi-sche Geneeskunde, Antwerpen).