Logo

Disclaimer

De aanbevelingen voor de behandeling en preventie van infectieuze aandoeningen, vermeld in IGGI (Infectiologiegids - Guide d'Infectiologie), werden opgesteld  door een werkgroep van de BVIKM (Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie). Daarbij konden de leden van de werkgroep rekenen op de hulp van tal van consulenten, elk met een bijzondere expertise in specifieke domeinen.

De aanbevelingen zijn het resultaat van een consensus binnen deze werkgroep, gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke literatuur, de Belgische epidemiologie en de persoonlijke ervaring van de leden.

De aanbevelingen hebben een algemeen karakter en dienen steeds door de verantwoordelijke geneesheren te worden geëvalueerd en, zo nodig, aangepast te worden aan de kenmerken van de individuele patiënt.

Al diegenen die van de aanbevelingen kennis nemen en ze, op welke wijze ook, toepassen of gebruiken, en al diegenen die, in welke hoedanigheid ook, bij een toepassing of gebruik ervan betrokken zijn, zullen de BVIKM, de leden van de werkgroep en allen die op één of andere manier aan de realisatie van deze gids hebben meegewerkt op generlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor om het even welk feit of gevolg dat, hoe dan ook, met de materiële weergave, de overdracht, de formulering, de inhoud, de toepassing of het gebruik van enige aanbeveling in verband kan worden gebracht.