Logo

News Flash

 

4 februari 2019

In het kader van de strijd tegen antibiotica resistentie wil de FOD Volksgezondheid uw aandacht vestigen op een enqu^te naar kennis en attitudes over antibioticagebruik en resistentie. Deze grootschalige enquête wordt in heel Europa uitgevoerd door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  en Public Health England . Het doel is om zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen over de kennis en praktijken van gezondheidszorgbeoefenaars.

De enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. U kan ze invullen tot 14 februari. Ze geeft u de mogelijkheid om uw mening en ervaring mee te delen. Mogen we u vragen eraan deel te nemen en deze informatie te delen met uw collega's?

U vindt de enquête terug door te klikken op deze link.

De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) zal de antwoorden voor België analyseren om aanwijzingen te krijgen voor de nationale strategie ter bestrijding van antimicrobiële resistentie. De resultaten zullen worden gepubliceerd in de BeCare nieuwsbrief .

 

10 oktober 2018

In een brief gericht aan de ziekenhuisapothekers heeft Bristol-Myers Squibb NV gemeld dat de firma besloten heeft de commercialisatie van Amukin (amikacine) en Maxipime (cefepime) stop te zetten vanaf 1 januari 2019 (stopzetting van de terugbetaling door het RIZIV vanaf 1 juli 2019). Voor beide antibiotica zijn alternatieven beschikbaar: Amikacine B.Braun en Cefepim Fresenius Kabi.

 

5 september 2018

Ketek (telithromycine) en Penstapho (oxacilline) zijn niet meer beschikbaar op de Belgische markt. Alle verwijzingen naar deze antibiotica werden uit de IGGI documen-ten geschrapt.

 

1 mei 2018

Op 1 mei werden de terugbetalingsvoorwaarden van de orala fluoroquinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine) gewijzigd: vanaf die datum zal terugbetaling door het RIZIV in de ambulante praktijk enkel mogelijk zijn wanneer aan bepaalde voorwaarden  wordt voldaan.

 

18 augustus 2017

In een brief gericht aan de ziekenhuisapothekers heeft Bristol-Myers Squibb NV gemeld dat de firma besloten heeft de commercialisatie van Pentrexyl (ampicilline) stop te zetten vanaf 1 oktober 2017 (stopzetting van de terugbetaling door het RIZIV vanaf 1 april 2018). Er zijn geen andere (dan Pentrexyl) vormen van ampicilline beschikbaar in België (geen generica). Na overleg heeft de BVIKM daarom besloten systematisch in alle IGGI-aaanbevelingen ampicilline te vervangen door amoxicilline (identieke posologieën).


1 januari 2016

Witboek over de machtiging tot verblijf om medische redenen (9ter).
Onder deze titel publiceerde een groep dokters, juristen, terreinwerkers ... in oktober 2015 een witboek. De toestand van ernstige zieke migranten baart hen grote zorgen. De publicatie stelt de toepassing rond de medische regularisatie aan de kaak.