Logo

ABONNEREN

Abonnement: er kunnen 2 soorten abonnementen genomen worden op IGGI.

De kostprijs van een individueel abonnement werd recent aangepast en bedraagt nu € 90,75/jaar (€ 75 + 21% BTW). Voor leden van de BVIKM bedraagt die kostprijs slechts € 60,50/jaa( (€ 50 + 21% BTW).

De kostprijs van een institutioneel abonnement is afhankelijk van de grootte (aantal bedden) van het ziekenhuis/de ziekenhuisgroep.

Voor andersoortige abonnementen (instellingen, organisaties, bedrijven, ...), moet contact opgenomen worden met de BVIKM via Jan Vancauwenberghe .

Registratie: vooraleer voor het eerst een abonnement te kunnen nemen op IGGI, moet de persoon of de instelling zich registreren (via de drukknoppen onderaan de-ze pagina).

Belangrijk: bij een institutionele registratie moet een IP nummer opgegeven worden van het netwerk (intranet) via hetwelk IGGI in de instelling zal kunnen geraad-pleegd worden. Om de exacte gegevens te bekomen, moet het IT departement van de instelling geraadpleegd worden: er mag niet vanuit gegaan worden dat het IP adres via het welk het registratieformulier wordt ingevuld (en dat automatisch geregistreerd wordt) ook het IP adres van het intranet van het ziekenhuis is. 

Betaling: éénmaal de registratie is gebeurd, kan de betaling van het abonnement op 2 manieren gebeuren.

Factuur: wenst de persoon of de instelling (al dan niet voorafgaand aan de betaling) een factuur te bekomen, dan moet een  bestelbon worden gemaild naar jan.vancauwenberghe@sbimc-bvikm.be  (met verwijzing naar de registratie). Moeten in de factuur bijzondere gegevens worden vermeld (nummer van een bestelbon, ...) dan moet dat in de mail worden medegedeeld.

Activatie: het abonnement wordt geactiveerd binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de betaling. Het heeft een looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag van de activatie (bij het inloggen op IGGI wordt de vervaldatum van het abonnement steeds getoond).

Promocode: beschikt een persoon over een promocode, dan dient die zich eerst te registreren (individuele registratie). Eénmaal men geregistreerd is, volstaat het de code in te vullen in het daartoe bestemde vak (login pagina ) om gedurende 1 jaar toegang te krijgen tot IGGI.

Hernieuwing van het abonnement: vooraleer het abonnement wordt hernieuwd, moeten eventueel de individuele of institutionele registratiegegevens worden aangepast.

 

INDIVIDUELE REGISTRATIE  


INSTITUTIONELE REGISTRATIE