Logo

Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde

De slides van een aantal presentaties die tijdens de seminaries van de "Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde" werden gegeven zijn beschikbaar op deze website (PDF) en het volstaat op de titel te klikken om toegang te krijgen tot de presentatie en ze eventueel te downloaden. De slides geven de opinie weer van de auteurs en mogen niet beschouwd worden als ondersteund door de BVIKM of andere(mede)organiserende verenigingen. Zij worden enkel ter informatie opgenomen op deze website. Zij mogen niet gereproduceerd worden onder eender welke vorm voor andere presentaties of doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur en van de We-tenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde. Gelieve het BVIKM secretariaat (elise.brisart@erasme.ulb.ac.be) te contacteren voor meer informatie.