Logo
Infectiologiegids

Infectiologiegids

LOGIN   REGISTREREN   INFO   DEMO

 

EUCAST GUIDELINES: NEW DEFINITIONS (S I R)

 

 

SAVE THE DATE:

BVIKM POP-UP MEEETING IN COLLABORATION WITH THE BELGIAN SOCIETY OF INTENSIVE CARTE MEDICINE (SIZ)

BRUSSELS, FEBRUARY 8TH 2023

 

ANTIMICROBIAL THERAPY IN CRITICALLY ILL PATIENTS

 

Registratie: https://www.siz.be/meeting/pop-up-meeting-on-antimicrobial-therapy-in-critically-ill-patients/

 


 

Beste collega's, beste vrienden,

Iets meer dan een jaar geleden werden in België de eerste inperkingen opgelegd na het opduiken van SARS-CoV2. Binnen de tien dagen werden wij geconfronteerd met een toevloed aan patiënten, de snelle verzadiging van onze hospitalisatie-afdelingen en ICUs, het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen maar ook aan RT-PCR-tests. Tegelijkertijd braken in de verpleeghuizen grootschalige epidemieën uit, met een hoog sterftecijfer tot gevolg. In deze periode heeft ieder van ons hard gewerkt in de strijd tegen COVID-19 om zorg te verlenen, om onze collega's te adviseren, maar ook om onze medeburgers te informeren. Na iets meer dan een jaar zijn in België meer dan een miljoen gevallen van SARS-CoV2-infecties bevestigd, waaronder helaas meer 25.000 sterfgevallen.

Deze gezondheidscrisis heeft de impact van besmettelijke ziekten op het dagelijkse leven van onze samenleving duidelijk gemaakt. Onze beroepen werden voor het voetlicht gebracht van politici, en traden ook in de schijnwerpers in de media. De volksgezondheidsautoriteiten deden een beroep op onze vaardigheden en deskundig-heid om hen te helpen de crisis te beheersen. Velen van ons zijn betrokken geweest bij werkgroepen over COVID-19 en velen hebben ook in real time hun kennis en expertise gedeeld. De Belgische Vereniging voor Infectieziekten en Klinische Microbiologie is, in samenwerking met Sciensano, betrokken geweest bij de oprichting van de werkgroep die aanbevelingen moet opstellen voor de behandeling van patiënten met COVID-19. De leden hebben ook deelgenomen aan talrijke vergaderingen van de RAG (Risk Assessment Group), waarvan sommige in de GEMS.

In 2020 werden ook twee nieuwe medische specialismen officieel erkend, namelijk klinische infectiologie en medische microbiologie. De erkenningscommissies zijn opgericht in de Vlaamse Gemeenschap en in de Gemeenschap Wallonië-Brussel. De eerste erkenningsdossiers moeten eerstdaags klaar zijn. Binnenkort moeten er in onze ziekenhuizen opleidingsplaatsen voor klinische  infectiologie en medische microbiologie beschikbaar zijn om nieuwe artsen in opleiding op te vangen.

Onze collega's apothekers-biologen hebben niet hetzelfde statuut gekregen als de artsen. Deze onaanvaardbare situatie mag niet ongewijzigd blijven. De SBIMC-BVIKM heeft een beroep gedaan op de overheidsinstanties en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde om dezelfde erkenning te verkrijgen voor  apothekers-microbiolo-gen.

De oprichting van nieuwe specialismen betekent ook dat daar ook specifieke financiering moet worden voor verkregen. Een eerste werkgroep bespreekt momenteel de financiering van de klinische infectiologie met de verschillende betrokken partners (RIZIV, vakbonden en ziekenhuisverenigingen, ...). Voor de medische microbiologie moet spoedig een discussie op gang worden gebracht, in de wetenschap dat de financiering ervan niet mogelijk zal zijn zonder voorafgaande erkenning van de apothekers-microbiologen.

Andere belangrijke projecten zullen dit jaar moeten worden uitgevoerd. Een werkgroep bestaande uit specialisten op het gebied van infectieziekten voor volwassenen en kinderen, microbiologen en ziekenhuisapothekers zal verantwoordelijk zijn voor de regelmatige bijwerking van de gids voor infectieziekten (IGGI) Het format ervan moet worden gemoderniseerd met de mogelijkheid om documenten te downloaden op tablets of smartphones. Over dit onderwerp is een brede discussie gaande.  

Het jaar 2021 wordt ook het jaar van de voorbereiding van de wijziging van de EUCAST-normen met een belangrijke wijziging in de betekenis van de categorie "intermediair", die zal worden vervangen door een categorie "gevoelig voor verhoogde doses". Deze verandering zal op grote schaal aan de medische gemeenschap moeten worden meegedeeld.

De uitdagingen voor dit jaar zijn talrijk om erkenning te krijgen voor onze specifieke kenmerken en de waarde van onze beroepen. Samen winnen we aan zichtbaarheid en erkenning. In de komende weken zullen wij u uitnodigen om uw mening te geven of om deel te nemen aan een werkgroep.

 

Met de beste collegiale groeten,

Prof. Dr. Olivier Denis, voorzitter.