Logo
Infectiologiegids

Infectiologiegids

LOGIN   REGISTREREN   INFO   DEMO

TABLE FOR THE DOSING OF ANTIBIOTICS IN ADULTS (INTEGRATING THE NEW EUCAST GUIDELINES)

 

 

Beste collega's en vrienden,

Nu de grootste problemen met SARS-CoV 2 en COVID-19 achter de rug zijn, heeft de BVIKM-SBIMC opnieuw tijd om zich over andere belangrijke kwesties te buigen.

  • Zoals de meesten van u weten, heeft EUCAST de interpretatie van de resultaten van de gevoeligheidstests van de onderzochte pathogenen gewijzigd. De vroegere "I"-interpretatie ("intermediair gevoelig") werd vervangen door een nieuwe: "gevoelig bij verhoogde blootstelling/hogere dosering".                                                      De BVIKM heeft daarom in samenwerking met het NAC (National Antibiogram Committee) een tabel opgesteld die de posologie van de in België beschikbare antibiotica aanpast aan deze nieuwe situatie.
    Momenteel bevat de tabel alleen doseringsschema's voor volwassenen, maar binnenkort kunnen ook pediatrische doseringsschema's worden verwacht.                   Door op de bovenstaande link te klikken, kunt u deze tabel raadplegen.
  • Nieuwe IGGI documenten (met dank aan allen die aan de totstandkoming ervan hebben meegewerkt) worden gepubliceerd:
    • de bespreking van de in België meest recent beschikbaar gestelde antibiotica en in het bijzonder van hun plaats in het therapeutisch armamentarium van de specialist (ceftazidime-avibactam, ceftolozane-tazobactam en meropenem-vaborbactam). Twee (nog) niet in België verkrijgbare antibiotica (cefiderocol en daptomycine) worden eveneens besproken. 
    • de behandeling van gastroduodenale ulcera (Helicobacter pylori eradicatie).
    • bijgewerkte aanbevelingen voor de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen volgen binnenkort.

Zoals u zal merken, zijn al deze documenten in het Engels opgesteld. Dit is een klein voorproefje van een gloednieuwe versie van IGGI, die begin 2024 kan worden verwacht (andere updates zullen dit jaar al worden gepubliceerd). Het is de bedoeling IGGI gebruiksvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat de volledige inhoud is bijgewerkt wanneer de nieuwe versie wordt gelanceerd. Daartoe is een stuurgroep opgericht en zijn een aantal werkgroepen samengesteld die reeds begonnen zijn met de herziening van sommige documenten (urineweginfecties, betalactamallergie, osteo-articulaire infecties, dosisaanpassing van anti-infectiva bij patiënten met een nierfunctiestoornis, ...).

Ondertussen zet de BVIKM haar andere activiteiten voort, zoals het organiseren van symposia, het leveren van inspanningen voor de officiële erkenning van de infectiologie en de klinische microbiologie  (inclusief de erkenning van apothekers/klinisch biologen/microbiologen) en het zoeken naar overheidssteun of andere vormen van sponsoring om de duurzaamheid van deze projecten te waarborgen.

Met de beste collegiale groeten,

Prof. Dr. Maya HITES, voorzitter.