Logo
Infectiologiegids

Infectiologiegids

LOGIN   REGISTREREN   INFO   DEMO

COVID-19                       SARS-CoV-2

 

BELGISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN PATIENTEN MET COVID-19

VERDERE INFORMATIE BETREFFENDE SARS-COV-2 EN COVID-19

 

Onderaan rechts van deze homepagina bevindt zich een knop die toegang geeft tot een chatbox. In deze chatbox kunnen alle opmerkingen, vragen, informatie, ... betreffende COVID-19 en het SARS CoV-2 gepost worden.

Het is de bedoeling met deze chatbox een efficiënt platform te creëren om snel van gedachten te kunnen wisselen.

 

Om toegang te verkrijgen tot de chatbox.

1. Op het ikoon rechts onderaan deze homepage klikken.

2. Op de volgende pagina een "user name" invullen (en onthouden voor volgende gelegenheden), geen gebruik maken van "log in" of "sign up".

3. Het vakje "Ik ben geen robot aanvinken" (CAPTCHA).

4. Op de knop "Chat as a guest" drukken waardoor toegang verleend wordt tot de chatbox.

5. De boodschap posten.

6. Om de chatbox te verlaten: met de linkermuisknop bovenaan de pagina op de username klikken, daarna op "Log out" klikken.

Aan alle gebruikers van de chatbox wordt gevraagd hun naam, functie en instelling waaraan ze verbonden zijn, te vermelden.

 

De chatbox laat het uploaden van documenten niet toe.

Wenst u documenten te delen met anderen, stuur die naar jan.vancauwenberghe@sbimc-bvikm.be  zodat hij ze op de website kan plaatsen.

 

Geachte collega,

Twee jaar geleden mocht de BVIKM u van harte welkom heten op haar totaal vernieuwde website en u meteen de publicatie aankondigen van IGGI, haar "Infectiologie-gids - Guide d'Infectiologie". Vandaag zijn we bijzonder verheugd te kunnen melden dat ondertussen reeds een derde van de acute Belgische ziekenhuizen en een paar honderd individuele artsen en apothekers een individueel abonnement hebben genomen op IGGI.

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van IGGI achtte de BVIKM het moment gekomen om op 22 november laatstleden een symposium te organiseren met de bedoeling de gids kritisch onder de loep te laten nemen zowel door gebruikers als niet gebruikers. De vereniging wenste op die manier concrete lessen te kunnen trekken voor de toekomst en te vernemen hoe IGGI nog completer, gebruiksvriendelijker en up-to-dater kan gemaakt worden.

Met de resultaten van het symposium in het achterhoofd, werd besloten een aantal werkgroepen in de steigers te zetten die bepaalde hoofdstukken van IGGI zullen herzien en binnen het jaar hun werkzaamheden moeten afronden zodat het resultaat in de herfst van 2019 aan u kan worden voorgelegd. Deze werkgroepen zullen zich, in samenwerking met andere Belgische wetenschappelijke verenigingen, onder andere buigen over de behandeling en preventie van infecties van de lagere en hogere luchtwegen, van de urinewegen en van het osteo-articulair stelsel, de chirurgische profylaxe, de posologie van anti-infectieuze geneesmiddelen bij kinderen en bij patiënten met nierinsufficiëntie, .... Indien u zich geroepen voelt om aan hun activiteiten deel te nemen, dan bent u meer dan welkom en kan u daarvoor contact opnemen met Jan Vancauwenberghe , de IGGI project manager.

Verder wil de BVIKM u via deze website blijvend op de hoogte houden van alle activiteiten die ze plant en u, in de mate van het mogelijke, toegang verlenen tot de presentaties gegeven tijdens haar symposia. U kan hier ook nog heel wat nuttige informatie vinden betreffende de activiteiten van het National Antimicrobial Committee, de Wetenschappelijke Werkgroep Reizigersgeneeskunde, binnen- en buiten-landse congressen en symposia, links naar andere verenigingen actief in het domein van de infectiologie en de klinische microbiologie, vacatures voor infectiologen en klinisch biologen, enz....

Wij hopen dus van harte u hier dikwijls te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur van de BVIKM,

Prof. Dr. Dirk VOGELAERS, voorzitter en Prof. Dr. Denis PIERARD, vice-voorzitter.