Logo
Infectiologiegids

Infectiologiegids

LOGIN   REGISTREREN   INFO   DEMO

COVID-19                       SARS-CoV-2

 

BELGISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN PATIENTEN MET COVID-19

VERDERE INFORMATIE BETREFFENDE SARS-COV-2 EN COVID-19

 

INTERDISICIPLINARY SYMPOSIUM COVID-19  (JUNE 24TH 2021)

 

 

BVIKM WEBINAR (JUNE 1ST 2021)

 

 Geachte collega,

Twee jaar geleden mocht de BVIKM u van harte welkom heten op haar totaal vernieuwde website en u meteen de publicatie aankondigen van IGGI, haar "Infectiologie-gids - Guide d'Infectiologie". Vandaag zijn we bijzonder verheugd te kunnen melden dat ondertussen reeds een derde van de acute Belgische ziekenhuizen en een paar honderd individuele artsen en apothekers een individueel abonnement hebben genomen op IGGI.

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van IGGI achtte de BVIKM het moment gekomen om op 22 november laatstleden een symposium te organiseren met de bedoeling de gids kritisch onder de loep te laten nemen zowel door gebruikers als niet gebruikers. De vereniging wenste op die manier concrete lessen te kunnen trekken voor de toekomst en te vernemen hoe IGGI nog completer, gebruiksvriendelijker en up-to-dater kan gemaakt worden.

Met de resultaten van het symposium in het achterhoofd, werd besloten een aantal werkgroepen in de steigers te zetten die bepaalde hoofdstukken van IGGI zullen herzien en binnen het jaar hun werkzaamheden moeten afronden zodat het resultaat in de herfst van 2019 aan u kan worden voorgelegd. Deze werkgroepen zullen zich, in samenwerking met andere Belgische wetenschappelijke verenigingen, onder andere buigen over de behandeling en preventie van infecties van de lagere en hogere luchtwegen, van de urinewegen en van het osteo-articulair stelsel, de chirurgische profylaxe, de posologie van anti-infectieuze geneesmiddelen bij kinderen en bij patiënten met nierinsufficiëntie, .... Indien u zich geroepen voelt om aan hun activiteiten deel te nemen, dan bent u meer dan welkom en kan u daarvoor contact opnemen met Jan Vancauwenberghe , de IGGI project manager.

Verder wil de BVIKM u via deze website blijvend op de hoogte houden van alle activiteiten die ze plant en u, in de mate van het mogelijke, toegang verlenen tot de presentaties gegeven tijdens haar symposia. U kan hier ook nog heel wat nuttige informatie vinden betreffende de activiteiten van het National Antimicrobial Committee, de Wetenschappelijke Werkgroep Reizigersgeneeskunde, binnen- en buiten-landse congressen en symposia, links naar andere verenigingen actief in het domein van de infectiologie en de klinische microbiologie, vacatures voor infectiologen en klinisch biologen, enz....

Wij hopen dus van harte u hier dikwijls te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur van de BVIKM,

Prof. Dr. Dirk VOGELAERS, voorzitter en Prof. Dr. Denis PIERARD, vice-voorzitter.